Ελληνικά

Aναζήτησης

Αστικό Δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο του Αστικού Δικαίου αφενός με εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίου σε όλες τις βαθμίδες, και αφεταίρου με παροχή εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

 • Παράσταση ενώπιοων αστικών δικαστηρίων (σε όλη τη χώρα και σε όλες τις βαθμίδες)
 • Παράσταση σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου (σε περιπτώσεις ίδρυσης εταιρείας)
 • Μεσολάβηση με ιδιώτες (εκπροσώπηση)
 • Μεσολάβηση με το Δημόσιο (εκπροσώπηση)
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και κινητών
 • Ιδιοκτησία και περιουσιακά ζητήματα
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Σύνταξη εγγράφων παντός είδους
 • Φορολογικές - Οικονομικές υποθέσεις
 • Νομική κατάσταση πολιτών ΕΕ στη Βουλγαρία
 • Αγωγές αποζημίωση από αδικήματα
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά
 • Εμπορικό Δίκαιο /εταιρικό/
 • Ευαίσθημα ζητήματα οικογενειακού / κληρονομικού δικαίου (αναγνώριση τέκνων, διαζύγιο, σύνταξη διαθήκης, προσβολή διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς)


© 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται