Ελληνικά

Aναζήτησης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ορκωτός μεταφραστής με πιστοποίηση από το ΥΠ.ΕΞ. της Βουλγαρίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ο δικηγόρος Γεώργιος Πετκόβ είναι ορκωτός μεταφραστής στο Τμήμα "Προξενικών Σχέσεων" του ΥΠ.ΕΞ. της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και έχει από τον Νόμο τη δυνατότητα να κάνει επίσημες μεταφράσεις σε ελληνική, βουλγαρική και τουρκική γλώσσα, οι οποίες αναγνωρίζοντας από όλες τις δημόσιες αρχές στη Βουλγαρία.

 

Η έγγυρη, γρήγορη και επίσημη μετάφραση των εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών εντύπων αποτελεί σημαντικό μέρος των εργασιών του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ", καθώς μεγάλο μέρος των πελατών είναι έλληνες και άλλοι ξένοι υπήκοοι με εύρος δράσης εντός, αλλά και εκτός των συνόρων της Βουλγαρίας ή και μη γνωρίζοντες την βουλγαρική γλώσσα.

ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ;

 • Σε Τράπεζες
 • Σε Συμβολαιογράφους
 • Σε όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
 • Σε συναλλαγές και διαπραγματεύσεις με ιδιώτες
 • Ενώπιον Δικαστηρίων, Αστυνομίας κ.τ.λ.

ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ;

 • Σύνταξη εγγράφων σύσταση εταιρείας /Καταστατικό, Δηλώσεις, Πρωτόκολλο, Αποφάσεις/
 • Εταιρικά έγγραφα /Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης, Εταιρικά πρωτόκολλα, διαχειριστικές αποφάσεις, μεταβίβαση μεριδίων, τροποποιήσεις εταιρείας/
 • Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου, λογιστή και λοιπών συνεταίρων /συμβολαιογραφικά πληρεξούσια/
 • Προσωπικά έγγραφα /πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου, συγγενικών σχέσεων, Βεβαιώσεις, Μετάφραση α.δ.τ. και διαβατηρίου, Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου κ.τ.λ./
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Έλεγχοι, φορολογικές δηλώσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Συμβολαιογραφικές Πράξεις, Τίτλοι κυριότητας, Μεταβιβάσεις κινητών και ακίνητων πραγμάτων

*Πρέπει να τονιστεί ότι η προφορική και γραπτή επικοινωνία με τους έλληνες πελάτες του γραφείου γίνεται πάντα στην ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης όλα τα έγγραφα ιδιωτικού δικαίου συντάσσονται δίγλωσσα σε βουλγαρικά και ελληνικά.

ΟΙ  ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΠΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

*όταν ιδρύεται μια ΕΠΕ όλα τα εταιρικά έγγραφα, όπως Καταστατικό, δηλώσεις, αποφάσεις, πρωτόκολλα, συντάσσονται δίγλωσσα στη βουλγαρική και την ελληνική γλώσσα με επικύρωση του ξενόγλωσσου κειμένου. Έτσι δεν επιβαρύνεστε με ούτε 1 ευρώ για μεταφραστικά γραφεία και μεταφραστές στη διαδικασία ίδρυσης, π.χ. μπροστά σε συμβολαιογράφους, τράπεζες κ.τ.λ.

Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα & νομικά κατοχυρωμένα

μετάφραση βουλγαρικά

Τι είναι η επίσημη μετάφραση;

 • μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή
 • APOSTILLE

Για να έχει ισχύει στην Ελλάδα ένα δημόσιο έγγραφο, που εκδόθηκε από αρχή της Βουλγαρίας θα πρέπει να έχει γίνει μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή (ορκωτός είναι ο μεταφραστής, που έχει εγγραφεί στο μητρώο μεταφραστών της Διεύθυνσης "Προξενεικών Σχέσεων" του βουλγαρικού ΥΠ.ΕΞ.) και να φέρει την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), η οποία δυστυχώς στη Βουλγαρία πληρώνεται με κρατικό παράβολο. Στη Βουλγαρία σφραγίδα APOSTILLE είναι αρμόδια να βάζουν μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης για έγγραφα, που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις και το Υπουργείου Παιδείας για έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση και τους τίτλους σπουδών και πανεπιστημιακά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Το Δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει στους πελάτες μας ΔΩΡΕΑΝ επίσημη μετάφραση, καθώς ο δικηγόρος Γεώργιος Πετκόβ είναι ορκωτός μεταφραστής στο βουλγ. ΥΠ.ΕΞ., ενώ οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διαδικασία έκδοσης της σφραγίδα APOSTILLE από το σχεικό βουλγαρικό Υπουργείο, μαζί με το σχετικό κόστος, με το οποίον επιβαρυνόμαστε εμείς.© 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται