Ελληνικά

Aναζήτησης

Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστική Υποστήριξη

ΤΙΜΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ;

ΟΧΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ,

 ΑΠΛΑ ΤΙΜΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ !!!

Οι λογιστές μας, αν και ειδικευμένοι στην εξυπηρέτηση ξένων επενδυτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δουλεύουν με τιμές Βουλγαρίας ανεξαρτήτως της εθνικότητας των πελατών.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Εάν είστε νέος πελάτης και ανοίγετε την Εταιρείας σας μέσω του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" σας στέλνουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά λογιστικών υπηρεσιών στην αγορά, πάντα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Εάν ήδη έχετε ανοίξει εταιρεία στη Βουλγαρία και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική υποστήριξή σας Το Δικηγορικό Γραφείο "Γεώργιος Πετκόβ" μπορεί να αναλάβει την λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας σας, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας.

Βελτιστοποίηση φόρου / Tax optimisation

Ο σκοπός του δικηγορικού μας γραφείου "Georgi Petkov Int.Law Office" με την υπηρεσία της βελτιστοποίησης των φόρων έχει σαν μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρής απόδοσης των επενδύσεων και των λειτουργικών κερδών των πελατών της, δηλαδή την καλύτερη δυνατή αναλογία κόστους-κέρδους, μέσω της νόμιμης εκμετάλλευσης λύσεων με βάση τον ορθολογικό φορολογικό σχεδιασμό και της αξιοποίησης των φορολογικών πλεονεκτήματων της Βουλγαρίας, Ελλάδας και ΕΕ σε σχέση με τον εταιρικό φόρο και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

Ο Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός ή International Tax Optimisation είναι απαραίτητος για την καλύτερη δύνατη μείωση φόρου αφού με τη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η δραστηριοποίηση αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και την εύκολη κίνηση κεφαλαίου είναι εύκολα κανείς να μπερδευτεί επιχειρηματικά όσον αφορά τους υποχρεωτικούς κρατικούς φόρους και δασμούς στις παγκόσμιες αγορές. Σκοπός μας είναι η νόμιμη μείωση του εταιρικού φόρου όσο και η γρηγορότερη δυνατή επιστροφή φόρου και ΦΠΑ.

Το δικηγορικό μας γραφείο με την πολυετή εμπειρία του και την έμπειρη ομάδα νομικών και λογιστών έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές και να βοηθήσει τους πελάτες μας στη δημιουργία των βέλτιστων φορολογικών δομών για την επίτευξη των στόχων τους αφού τα στελέχη μας είναι επαγγελματίες με εμπειρία και επαγγελματικό υπόβαθρο τόσο στο λογιστικό όσο και στο συμβουλευτικό, νομικό και φορολογικό τομέα.

Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα & νομικά κατοχυρωμένα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το δικηγορικό ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" διαθέτει λογιστικό τμήμα με έμπειρο προσωπικό από βούλγαρους λογιστές, εξειδικευμένοι στην εξυπηρέτηση μικρομεσαίων ΕΠΕ/ΜΕΠΕ και στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες στη Βουλγαρία. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και ψηφιακές λογιστικές μεθόδους εμας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή έναντι οποιασδήποτε απειλής και να αυτοματοποιούμε την μηνιαία λογιστική κάλυψη με χρήση ειδικού λογιστικού λογισμικού που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους και επαγγελματικής αστοχίας.

Η έμπειρη ομάδα μας, θα βοηθήσει την εταιρεία σας να εκπληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις απαραίτητες από το νόμο λογιστικές υποβολές και αρχειοθετήσεις (υποβολή εκθέσεων, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ετήσιους ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις, κλπ.) εκτελώντας τις απαραίτητες εργασίες για εσάς. Εάν αναμένετε σημαντικό αριθμό συναλλαγών θα σχεδιάσουμε μαζί και σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας το λογιστικό πακέτο που σας ταιριάζει και θα καταλήξουμε στη βέλτιστη για εσάς λύση.

Η χρήση αποτελεσματικές ψηφιακές λογιστικές διαδικασίες με τους σωστούς επαγγελματίες και την κατάλληλη πλατφόρμα πληροφορικής αποτελεί κρίσιμο μέρος της επιτυχίας μας. Η σωστή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των φόρων είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας κερδοφόρας επιχείρησης. Το δικηγορικό και λογιστικό μας γραφείο στη Βουλγαρία προσφέρει βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα & νομικά κατοχυρωμένα

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ;

 • Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία.
 • Έκδοση τιμολογίων πώλησης
 • VAT registration
 • Χειρισμός φορολογικών υποθέσεων και ελέγχων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ταμειακών ροών.
 • Μηνιαία δήλωση ΦΠΑ
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ / VAT RETURN
 • Εργασίες τέλους χρήσης,κλείσιμο,σύνταξη ισολογισμού και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Μεταβολή στοιχείων εταιρείας
 • Εντολή πληρωμή εταιρικού φόρου και μερισμάτων
 • Εντολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
 • Λογιστικές υπηρεσίες για έκδοση πιστοποιητικά А1 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ.
 • Έκδοση Διεθνούς Κωδικού (EORI).
 • Λογιστικές υπηρεσίες για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν έχουν λογιστικές κινήσεις.
 • Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικού κατοίκου / Fiscal resident certificate

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • ΤΙΜΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
 • Εξειδίκευση : Ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και αντιμετωπίζεται με βάση τις πραγματικές του ανάγκες χωρίς υπερκοστολόγηση.
 • Ορθή Τιμολόγηση: Εξασφαλίζουμε την ορθή τιμολόγηση αλλά πάντα με την κατάλληλη δρομολόγηση (CMR- PackingList-Αποθήκευση Logistics).
 • Η Χρηση ειδικού λογισμικού και αυτοματοποίηση της λογιστικής παρακολούθηση διασφαλίζει την πιθανότητα λάθους στο μηδέν.
 • Σοβαρή αντιμετώπιση: Η εμπειρία μας στον χώρο, η παρουσία μας στην Βουλγαρία με συνεργασία με έμπειρους λογιστές σε Σόφια και άλλες πόλεις και το εύρος του πελατολογίου μας,  είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα στην αγορά που κινούμαστε.
 • Επίλυση δύσκολων θεμάτων: Η μεγάλη εμπειρία των λογιστών μας στην διαχείριση σύνθετων προβλημάτων και η επίλυση τους είναι η ειδικότητά μας.
 • Εξασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας στην Βουλγαρία, αποδεδειγμένα με τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Τεχνογνωσία: Η άριστη γνώση της Ελληνικής και της Βουλγάρικης Νομοθεσίας,  μας καθιστά ειδικούς στον φοροσχεδιασμό των επιχειρήσεων σας, επειδή οι πελάτες μας είναι κυρίως Έλληνες Υπήκοοι.
 • Αποφυγή Διπλής Φορολογίας: Ο σχεδιασμός της νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης σας στη Βουλγαρία γίνεται με προσοχή και με διερεύνηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στην Ελλάδα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι φορολογικές και οικονομικές αρχές συχνά πραγματοποιούν τυπικούς, αλλά και έκτακτους ελέγχους σε εταιρείες που συναλλάσονται και εμπορεύονται ενδοκοινοτικα, δηλαδή εκτός των συνόρων της Βουλγαρίας, παραδείγματος χάριν με την Ελλάδα ή με κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εάν ο λογιστής σας δεν τηρούσε σωστά τα βιβλία της εταιρείας, η εταιρεία σας μπορεί να κινδυνεύσει να επιβληθεί πρόστιμο ή να ζητηθεί άδικα επιστροφή Φ.Π.Α. ή διπλή πληρωμή εταιρικού φόρου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η ομάδα μας, που αποτελείται από έμπειρους δικηγόρους και λογιστές, αναλαμβάνει την ολική νομικό-λογιστική υπεράσπιση των συμφερόντων της εταιρείας σας και σας εκπροσωπεί ενώπιον αφενός της φορολογικής αρχής και αφεταίρου δικαστικά αν χρειαστεί.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Θα σας κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά της αγοράς.

lawgpetkov@gmail.com

Call Us:
00359 882 43 66 56

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟνομικη εξυπηρετΗΣΗ.φορολογικη εδρα.© 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται