Ελληνικά

Aναζήτησης

Τιμές και ΠΑΚΕΤΑ Υπηρεσιών

Λογιστής στη Βουλγαρία - τιμές

Τιμοκατάλογος

τιμές για το 2024

Read More

550

Ίδρυση ΕΠΕ/ΜΕΠΕ

 • Ίδρυση από απόσταση...
 • Σύνταξη του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και λοιπών εταιρείων εγγράφων και δικηγορικής εξουσιοδότησης.
 • Επίσημη μετάφραση όλων των εταιρικών εγγράφων στα ελληνικά.
 • Συμβολαιογραφικά, κρατικά και τραπεζικά τέλη.
 • Εγγραφή της Εταιρίας στο National Registry Agency /Εμπορικό Μητρώο/

 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κεφαλαίου της εταιρείας
 • Συνδρομή στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε βουλγαρική τράπεζα, σε τράπεζα του εξωτερικού ή σε ψηφιακή τράπεζα
 • e-banking and bank cards
 • Εγγεγραμμένη διεύθυνση για ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΡΑ (Registered Address Service).

150

VAT registration*

 • Από απόσταση...
 • Παραχώρηση διεύθυνση σε ιδιώκτητο χώρο (υποχρεωτικά)
 • Δημιουργία σφραγίδας (υποχρεωτικα)
 • Έκδοση ψηφιακής υπογραφής

 • Εκπροσώπηση στην TAX AGENCY
 • Εγγραφή της Εταιρίας στο European Vat Register (VIES)

 • Μετά την έκδοση ευρωπαϊκού ΑΦΜ οι εταιρεία σας θα μπορεί να συναλλάσεται ενδοκοινοτικά

από 150

Μεταβολή στοιχείων εταιρείας

 • Από απόσταση...
 • Αλλαγή έδρας.
 • Αλλαγή διαχειριστή.
 • Αλλαγή σκοπού εταιρείας
 • Τροποποίηση Καταστατικού
 • Τα δικαιολογητικά τροποποίησεων συντάσσονται σε δίγλωσσο κείμενο (ελληνικά και βουλγαρικά) με επικύρωση της μετάφρασης.

 • Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τροποποιήσεων, όπως κρατικά και συμβολαιογραφικά τέλη, μετάφραση, αμοιβή δικηγορικού γραφείου.

ΜΗΝΙΑΙΕΣ

Λογιστικές και νομικές υπηρεσίες

 • Μηνιαία παρακολούθηση τιμολογίων, CMR, φορτωτικών και λοιπών λογιστικών εγγράφων.
 • Δυνατότητα άμμεσης εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίου σε Ποινικές, Αστικές και Διοικητικές υποθέσεις
 • Εκπροσώπηση και επικοινωνία με όλους δημόσιους τους φορείς, όπως τράπεζες, λογιστικά γραφεία, δημόσιους οργανισμούς, Εφορία, συνοριακές, τελωνειακές και αστυνομικές αρχές, υπουργεία, Αρχές αδειοδότησης, αλλά και σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
 •  ΔΩΡΕΑΝ μετάφραση στα ελληνικά όλης της επικοινωνίας σας με το Δημόσιου και τους ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου και του λογιστή σας.
 • Μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (εισόδων και εξόδων)

 • Εργασίες τέλους χρήσης,κλείσιμο,σύνταξη ισολογισμού και υποβολή στις αρμόδιες
  υπηρεσίες.
 • Εντολή πληρωμή εταιρικού φόρου, μερισμάτων και ασφαλιστικών εισφορών
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ / VAT RETURN
 • Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο δημόσιο.
 • Μηνιαία παρακολούθηση τραπεζικών ροών και υποβολή καταστάσεων στην Εφορία (for VAT registered companies)

Αναλυτικός τιμοκατάλογος λογιστικών, νομικών και λοιπών υπηρεσιών

 • Επίσημη γραπτή μετάφραση και προφορική διερμηνεία πελατών του Γραφείου κατά την ίδρυση Εταιρείας ή πελατών της μηνιαίας νομικής και λογιστικής συνδρομής ή πελατών άλλης νομικής υπηρεσίας: ΔΩΡΕΑΝ
 • Μετάφραση ανά την σελίδα: 11 ευρώ την σελίδα
 • Προφορική μετάφραση: 30 ευρώ την ώρα ή 150 ευρώ για όλη την ημέρα. Η προφορική μετάφραση γίνεται από έλληνες συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου, διαμένοντες στη Βουλγαρία και γνωρίζοντες απταίστως την βουλγαρική. Το Δικηγορικό Γραφείο διατηρεί συνεργασία με διερμηνείς από σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας.
 • Λογιστική υποστήριξη για εμπορικές εταιρείες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν ΔΕΝ εγγραφή VIES με τιμολόγια: 50 ευρώ μηνιαίως
 • Λογιστική υποστήριξη για εμπορικές εταιρείες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν εγγραφή VIESI με τιμολόγια: 100 ευρώ μηνιαίως
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων εταιρειών με VIES χωρίς τιμολόγια: δωρεάν
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων εταιρειών με VIES με τιμολόγια: 80 ευρώ / χρόνο
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων εταιρειών χωρίς τιμολόγια (ανενεργή εταιρεία): 70 ευρώ / χρόνο
 • Λογιστικές υπηρεσίες για έκδοση πιστοποιητικά А1 για αποστολή εργαζομένων στο εξωτερικό: 400 ευρ
 • Έκδοση Διεθνούς Κωδικού (EORI) 45 ευρώ
 • Σύνταξη Συμβολαίων αγοραπωλησία ακινήτου: εξαρτάται από την αντικειμενική αξία
 • Μεσολάβηση στην αγορά αυτοκινήτου και ταξινόμηση: από 100 ευρώ
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ: μηνιαία τέλη τράπεζας από 10 ευρώ, ψηφιακό πρόγραμμα invoice από 40 ευρώ το χρόνο, σταθερό τηλέφωνο από 10 ευρώ το μήνα.

Οι υπόλοιπες τιμές των υπηρεσιών των οποίων προσφέρει ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" καθορίζονται από τις δικές σας ανάγκες. Για τον λόγο αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε ανάλογη προσφορά.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κατ’αποκοπή, καθώς επίσης και σε βάση συνδρομής. Αφού έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και έχουμε καθορίσει πλέον όλες τις λεπτομέρειες των αναγκών τις εταιρείας σας, θα σας αποστείλλουμε ηλεκτρονικά την Σύμβαση Παροχής Δικηγορικών Υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που θα χρειαστείτε με την άφιξή σας στην Βουλγαρία. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται με πλήρη σαφήνεια το πλάνο εργασιών μας κατά το διάστημα της παραμονής σας, καθώς επίσης και η σαφής κοστολόγηση των υπηρεσιών της εταιρείας μας.Το συμβόλαιο αυτό είναι στην Ελληνική και στην Βουλγαρική γλώσσα και υπογράφεται και από τις δύο πλευρές μετά την άφιξή σας στην Βουλγαρία πριν ξεκινήσουμε μαζί σας να υλοποιούμε το πλάνο εργασιών μας.

recommendation

GEORGI PETKOV INTERNATION LAW OFFICE

included in the list of suggested lawyers of the US Embassy in Bulgaria

Read More


© 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται