Ελληνικά

Aναζήτησης

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

μεταφορική εταιρεία στη Βουλγαρία

ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την ίδρυση μεταφορικής εταιρίας στην Βουλγαρία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά και ενέργειες:

ΙΔΡΥΣΗ Ε.Π.Ε.

-Φωτοτυπία από ταυτότητα ή διαβατήριο μετόχων

-Ονομασία Βουλγαρικής Εταιρίας

-Ιδρυτικό κεφάλαιο εταιρίας 500 € – 5.000 € – 10.000 €
(μένει κλειστό στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τη δημοσίευση της εταιρείας και στη συνέχεια επιστρέφεται).

 

Στα έξοδα ίδρυσης περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα :


Συμβολαιογραφικά, Δικηγορικά, Γράψιμο Φ.Π.Α– VAT №, Ηλεκτρονική Υπογραφή, Σφραγίδες, ΚΛΠ.

ΧΡΟΝΟΣ:  2 με 3 εβδομάδες μετα την υπογραφή των χαρτιών.

Σύμφωνα με το νόμο της Βουλγαρίας, με μια Ε.Π.Ε. μπορείτε να κάνετε όχι μόνο μεταφορές αλλά και εμπόριο , παραγωγή, REAL ESTATE, εργολαβία και όλες τις δραστηριότητες- υπηρεσίες που δεν απαγορεύονται από το νόμο.

 

ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΕΣ  - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  5 ΧΡΟΝΙΑ

-Πιστοποιητικό εξασκήσεως επαγγέλματος με φωτογραφία – Μόνο ο διαχειριστής (αποστολή από το Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών υπηρεσιακά στο Βουλγαρικό Κεντρικό).

-Άδεια παραμονής Ευρωπαϊκού πολίτη στη Βουλγαρία (Μόνο ο διαχειριστής, αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρίας). Ισχύει για πέντε χρόνια.

-Εάν ο διαχειριστής δεν έχει πιστοποιητικό εξασκήσεως επαγγέλματος με φωτογραφία, θα πρέπει να βάλετε Βούλγαρο υπάλληλο με πιστοποιητικό εξασκήσεως επαγγέλματος.

 

ΦΟΡΤΗΓΟ – ΕΞΟΔΑ

-Τιμολόγιο και πρωτότυπες άδειες

-Πινακίδες, Τέλη για 1 Έτος, Ταχογράφος για 2 Έτη, Μετάφραση Χαρτιών, ΚΤΕΟ για 1 Έτος (6 μήνες για φορτηγά άνω των 10 Ετών), Ασφάλεια –Πράσινη Κάρτα για 1 Έτος

-CMR Ασφάλεια 250 € για 1 Έτος και κάλυψη εμπορεύματος μέχρι000 €

-Δημοτικά τέλη μόνο όταν παίρνουμε πινακίδες (2 % επί του τιμολογίου του τράκτορα.)

-Μικτή Ασφάλεια στη Βουλγαρία – 2.3% με6% από την πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Μία, Δύο ή Τέσσερις Δόσεις.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΑΙΡIΑΣ

Ένσημα– ΙΚΑ  Ισχύει Σεπτέμβριος 2011.                     
Διαχειριστής – 65 € / Μήνα. 
Οδηγός - 100 €/ Mήνα.     
Τρανς Μάνατζερ– 65 € / Μήνα. (Εάν ο διαχειριστής δεν έχει πιστοποιητικό εξασκήσεως επαγγέλματος με φωτογραφία, και έχετε Βούλγαρο υπάλληλο με πιστοποιητικό εξασκήσεως επαγγέλματος) Τρανς Μάνατζερ – 100 € / Μήνα.  (Εάν έχετε Βούλγαρο Υπάλληλο).

ΕΦΟΡΕΙΑ

Η Εφορεία στη Βουλγαρία είναι 10 % επί τα καθαρά κέρδη. Πληρώνεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε χρόνο. Εάν επιθυμείτε να μοιράσεται αμέσως μετά το τέλος της χρονιάς τα κέρδη και να μην δηλώσετε πως θα κάνετε επένδυση, πληρώνεται άλλα 5%  στο ποσό που μένει μετά την πληρωμή της εφορείας.

π.χ, έχετε 100.000 ΕUR κέρδη, Ππληρώνετε 10.000 ΕUR εφορεία! Εάν θελήσετε να τα μοιράσετε αμέσως, πληρώνετε άλλα 5% στα   90.000 ΕUR Ποπου έχουν μείνει μετά την πληρωμή της εφορείας.
Υπάρχει νομοσχέδιο στη Βουλγαρία και σε δύο χρόνια περ’ιπου το  5 %  θα πάει στο  1 %.

 © 2017 - 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται