ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ελληνικά


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για ίδρυση-έναρξη

Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" προσφέρει την υπηρεσία ίδρυσης εταιρείας εξ'αποστάσεως, η οποία αποτελεί το πιό Γρήγορο πακέτο σύστασης νέας εταιρίας στη Βουλγαρία χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας. ΑΜΕΣΑ μέσα από το σπίτι σας !!!

Η επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (σύναψη συμφωνιών, εμπορικές πράξεις κλπ.) σε μόλις 4 μέρες από την υπογραφή των απαραίτητων ιδρυτικών εγγράφων και την αποστολή αυτών στο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΒ" 

Δείτε τις ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επικοινωνήστε με το Γραφείο στον αριθμό: 00359 882 43 66 56 ή μέσω email: gpetkov91@gmail.com 

για μια πρώτη δωρεάν εκτίμηση της δυνατότητας ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία στην ελληνική γλώσσα !

Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα & νομικά κατοχυρωμένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  • Ορίζετε τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας και ποιές από τις υπηρεσίες ίδρυσης εταιρείας ζητάτε (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, e-banking, προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός)
  • Ορίζετε την ονομασία, τον σκοπό, τον αριθμό συνεταίρων, το κεφάλαιο και άλλα στοιχεία της μελλοντικής εταιρείας σας.
  • Αποφασίζετε για την λογιστική κάλυψη της εταιρείας σας από λογιστή-συνεργάτη του γραφείου μας ή από εξωτερικό λογιστικό γραφείο.
  • Εάν δεν έχετε την δυνατότητα να παρευρεθείτε στη Βουλγαρία σας αποστέλνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε δίγλωσσο κείμενο με επίσημη μετάφραση για υπογραφή.
  • Επικυρώνετε το γνήσιο της υπογραφής σας στην πλησιέστερη βουλγαρική προξενεική αρχή ή σε ΚΕΠ του Δήμου σας και με σφραγίδα Apostille.
  • Μας στέλνετε μέσω κούριερ, ταχυδρομείου ή email τα υπογεγραμμένα και επικυρωμένα εταιρικά έγγραφα.
  • Σε τέσσερις με επτά ημέρες η εταιρείας σας θα έχει ανοίξει.

Δεν μπορώ να έρθω στη Βουλγαρία. Μπορώ να ανοίξω εταιρεία από την Ελλάδα;

ΝΑΙ, αφού όλα τα εταιρικά έγγραφα και το Καταστατικό μπορούν να σας αποσταλλούν μέσω email ή ταχυδρομείου σε δίγλωσσο κείμενο με επίσημη μετάφραση για να τα υπογράψετε. Καθώς όμως μερικά χρειάζονται συμβολαιογραφική επικύρωση γνησίου υπογραφής θα χρειαστεί να πάνε στην πλησιέστερη βουλγαρική προξενεική αρχή για την επικύρωση αυτή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ (χρήση ψηφιακής υπογραφής)

Για να μη χρειαστεί να προσκομίζετε τα προς υπογραφή δικαιολογητικά σε βουλγαρικό προξενείο ή πρεσβεία μπορείτε να πιστοποιήσετε το γνήσιο της υποογραφής σας σε ΚΕΠ και ύστερα να βάλετε την σφραγίδα APOSTILLE. Έτσι μας στέλνετε τα έτοιμα δικαιολογητικά μέσω email και ύστερα αποτελλεί δική μας ευθύνη να τα μεταφέρουμε στις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές. Αυτό γίνεται διά της ψηφιακής σφραγίδα του Δικηγορικού Γραφείου και λόγω της βάση νόμου δυνατότητας κάθε βούλγαρου δικηγόρου να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα !!!

ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.