CEZA HUKUKU

BULGARİSTAN'DA TUTUKLANAN TC VATANDAŞLARINA 

VERİLEN CEZA HUKUKU HİZMETLER

  • ceza davalarında Bulgaristan’da bulunan tüm mahkemelerin önünde temsilcilik
  • suç mağdurlarına yardım- Polislere, Savcılığa ve diğer makamlara şikayetname hazırlamak ve yollamak
  • ceza mahkemesi sürecinde suç madurları adından maddi tazminat için sivil talepler arzetmek
  • çeşitli suçlamalarda savunmak – kişiliye karşı işlenmiş suçlamalarda, uyuşturucu ve pornografiyle ilgili suçlamalarda, ulaşım ile ilgili suçlamalarda, sahiblik haklarının kanuna aykırı kullanımıyla ilgili suçlamalarda (hırsızlık)

Bizimle 00359 882 43 66 56 telefon numarasıyla veya e-mail ile bağlanabilirsiniz: lawgpetkov@gmail.com ücretsiz ilk hukuki danışmanlık ve Bulgaristan'da ceza hukuku için konsey. 

Türk dilinde cabuk ve dataylı cevap, yasal yardım ve iş konsültasyonu için lütfen sorularınızı  lawgpetkov@gmail.com  'e gönderin.

ACİL CEZA KONULAR İÇİN BÜTÜN GÜN ''GEORGİ PETKOV'' HUKUK BÜROSUNA ULAŞABİLİRSİNİZ

CEZA HUKUKU

NEDİR?

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve cezadır.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar.

Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

CEZA AVUKATI

NİYE LAZIM?

Ceza avukatı, başlıca Bulgar Ceza Kanunu hakkında bilgiye sahip, bu konuda yeterliliği ve yetkisi bulunan avukattır. Ceza avukatının görevi ceza hukuku alanına giren bir suç iddiası sırasında devreye girmek, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheliye, sanığa veya şikayetçiye hukuki destek sağlar. Hukuki desteğin yanısıra mahkeme ve savcılıkta temsil etme yetkisine de sahiptir. Ceza avukatı soruşma sürecinin etkin bir şekilde ilerlemesi için taraflara hukuki destekle beraber hukuk danışmanlığı hizmetleri de vermektedir. Bu süreçte ceza avukatının görevleri; delillerin toplanması, hazırlanması, etkin bir şekilde değerlemeye alınması gibi görevler üstlenir.

Ceza Avukatı Neden Gereklidir?

Ceza avukatının müvekkili şüpheli veya sanık durumunda ise, soruşturma veya kovuşturma aşamasında etkin bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu süreçte hukuki bilgiler aktarılması mühimdir. Bu bilgiler doğrultusunda adım atmak şüpheli veya sanık durumundaki müvekkilin ceza kanunu çerçevesinde en doğru şekilde savunulmasına olanak sağlar. Müvekkilin şikayetçi taraf olması durumunda ise karşı tarafın hakettiği cezayı almasını sağlamaktadır.

İyi Bir Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Bugüne değin görülen başarılı davalarda avukatlık görevini üstlenmiş olan ceza avukatlarının en belirgin özelliği süreci etkili bir şekilde analiz etmiş olmak ve analizleri sonucunda en doğru adımları atmış olmalarıdır. Bu durumun sağlanması ise ancak dava sürecine olabildiğince müdahil olmaktan geçer. Bir ceza avukatı dava süreçleri ile ne kadar yakından ilgili ise dava sonucuna etki etme ihtimali de o kadar artacaktır. Dava süreçleri ile ilgili olmanın yanısıra, tecrübe ve bilgi de dava sonucuna etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Ceza Avukatı

 

Soruşturma aşamasında ceza avukatının görevi davanın açılması ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması ile başlar.

Davanın gerekliliği, davanın gerekçesi, davanın dayanağı olması muhtemel kanun maddelerinin incelenmesi ve sonuçları ile ilgili olarak bir ön analiz yapması gerekir.

Bu araştırma sonucunda iddia makamı tarafından ne tür bir ceza isteneceği belirlenir. Daha sonra bu cezayı haklı kılar nitelikteki delillerin toplanması ve savcılık makamına uygun bir dosya ve dilekçe vasıtası ile sunulması gerekir.

Savunma makamında yer alan ceza avukatı ise müvekkilinin suçsuzluğunu ispat eder nitelikteki delillerin toplaması, iddia makamının istediği cezanın gerekli olup olmadığı ve davanın dayanağı ile ilgili kanun maddelerini incelemesi gerekir. Bu ön araştırma sonrasında elde edilen hukuki verilerin uygun bir dosya ve dilekçe ile savcılık makamına sunulması gerekir. Bu aşamanın titizlikle aşılması dava sonucuna etki edecek en önemli faktördür.

Kovuşturma aşamasında ise ceza avukatının görevi, dava sonucunda verilecek kararın en doğru şekilde verilmesi için çaba göstermektir. Bu aşamada hukuki kuralların, yasaların ve somut delillerin sunulması dava sonucuna etki edecek önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Ceza Avukatının Dava Sonucuna Etkisi

Ceza avukatı tarafından yürütülecek etkili bir soruşturma ve kovuşturma süreci dava sonucunu doğrudan etkileyebilir. Beraat kararının alınması veya beraat ihtimali yok olsa dahi en düşük ceza ile davanın sonuçlanması, iyi bir ceza avukatının etkili çalışmasının neticesinde ortaya çıkabilmektedir.© 2017 - 2024 Tüm hakları saklıdır