Bulgaristan Avukatı


HİZMETLER

HİZMETLER

HİZMETLER


Hukuki danışmanlık

 • hukuk ve ticaret hukuku konularında yazılı ve sözlü tavsiyeler
 • vekaletname, beyanname, noter tasdikli davetiyeler, sözleşmeler ve diğer belgelerin hazırlanması
 • mahkemeler ve kamu makamları sertifikaları ve diğer belgelerin verilmesi
 • sözleşmeleri müzakere ve ticari ilişkilerin kurulmasına yardım
 • Bulgaristan’da Oturum ve Çalışma İzni Alınması
 • Bulgaristan’da Şirket Kurulumu
 • Bulgaristan’da Dava Takibi
 • Hukuki Danışmanlık
 • Uluslar Arası Evlilik Sorunları

 

Aile ve Boşanma Hukuku

 • kişilik haklarına saldırıya karşı koruma
 • adın korunması, adın değiştirilmesi
 • nüfus sicilinde değişiklikler
 • boşanma davası
 • boşanmada tazminat ve nafaka
 • aile içi şiddet
 • müşterek evden uzaklaştırma tedbiri
 • eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri
 • iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri
 • eşler arasında mal rejimleri
 • soybağının kurulması
 • babalık davası
 • evlat edinme
 • çocuk mallarının yönetimi
 • miras
 • terekenin yönetilmesi
 • mirasın paylaşılması

Ticaret Hukuku

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
 • İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
 • Şirketlerin genel kurul işlemleri
 • Haksız rekabet
 • Tüketicin korunması
 • Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
 • Şirketlerin alım ve satımı
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
 • Kredi anlaşmaları
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.

 

Mahkeme duruşmalarında temsil

 • sivil ve ticari konularda hukuki temsile;
 • gelecekteki eylemleri ve veya beklemede olan davalara teminat ;
 • derhal ifa emir başvurulari;
 • oluşum ve uygulanmasında yardım, en uygun yolu belirlemek için icra eylemler yapılması;

 

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması;
 • iş sözleşmelerinin sonlandırma için gerekli belgelerin hazırlanması;
 • Personel / çalışanlar disiplin kovuşturması sırasında destek;
 • işçi ve işveren / çalışan finansal yükümlülüğün uygulanması;
 • tüm iş konularında danışma;
 • İş Mahkemesi önünde temsil;